BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Kedves Partnerünk!

 

A Budapesi Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nagy hangsúlyt helyez a képzések gyakorlatorientáltságára, ezért többszintű koordinációval segíti a gyakorlatokat kínáló szervezetek és a hallgatók egymásra találását. Az alábbiakban karonként csoportosítottuk a koordinációban segítő kollégákat, elérhetőségüket. Kérjük, hogy az alábbiak felhasználásával válasszák ki, hogy mely kar, képzés hallgatóinak ajánlanak szakmai gyakorlatokat, a koordinátorokat közvetlenül keresve meg.

Köszönjük, hogy Egyetemünket szakmai gyakorlati lehetőségekkel támogatják, bízunk benne, hogy mindkét fél elégedettségére és hírnevének növelésére.

 

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos elérhetőségek

Karok szerint

Építészmérnöki Kar

Kivitelezés szakmai gyakorlat: Klujber Róbert - rklujber@ekt.bme.hu

Tervezési szakmai gyakorlat: dr. Zsembery Ákos - zsembery@eptort.bme.hu

Mindkét szakmai gyakorlat adminisztrációs munkájának egy részét pedig a Dékáni Hivatal végzi:

Földszin Rhea - rhea.foldszin@epitesz.bme.hu

 

Építőmérnöki Kar

http://epito.bme.hu/szakmai-gyakorlat

A honlapon egy listában szerepelnek a tanszéki felelősök; egy megállapodás általában egy tanszékhez köthető, ők adnak felvilágosítást, a megállapodást utána a cég a Karral köti (minta a honlapon).

Amennyiben egy cég kari szintű (több tanszékhez köthető), határozatlan időre szóló megállapodást kíván kötni, Lovas Tamást, okt. dékánhelyettest kereshetik a lovas.tamas@epito.bme.hu e-mail címen.

 

Gépészmérnöki Kar

Dr. Bihari Péter, dékánhelyettes: bihari@energia.bme.hu

Dr. Szabó Tibor, hivatalvezető: szabo@mogi.bme.hu

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos részletes szabályok, formanyomtatványok megtalálhatók a Kar honlapján, a Szabályzatok oldalon.

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Az alapszakos gazdasági képzések (gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel): Erdei János - erdei@mvt.bme.hu

Mesterszakokon gazdászoknak kötelező szakmai gyakorlat nincs.

Műszaki menedzser szak: Dékáni Hivatal - gtk-dekani@gtdh.bme.hu

Kommunikáció és médiatudomány alap és mesterszak: Zsarkó Zsuzsa - zszsarko@eik.bme.hu

Pszichológia mester szak: Juhász Márta - juhaszm@erg.bme.hu

A tanári alap és mesterszakok: Molnár György - molnar.gy@eik.bme.hu

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Bánlaki Pál: pal.banlaki@gjt.bme.hu

 

Természettudományi Kar

Dr. Prok István, oktatási dékánhelyettes: prok@math.bme.hu

A TTK BSc képzéseinken jellemzően nincs szakmai gyakorlat, az MSc képzések közül egyedül a Fizikus MSc képzésen van (kisebb időtartamban), ami a diplomamunka-készítéshez közvetlenül kötődik. 
 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dömötör-Bakos Szilvia: domotorszilvia@mail.bme.hu

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Krammer Olivér doc. (ETT): krammer@ett.bme.hu

Információk: http://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/gyakorlat/